Praktisk rymdteknologi i vardagen

2014 landande en europeisk rymdsond på asteroiden Rosetta. Sonden var utrustad med en exceptionell uppfinning från det svenska företaget NewSoTech i Mora.

TiSurf

Uppfinningen kallas Tisurf och består av en uppgraderad version av ämnet titan. Materialet genomgår en värmebehandling med gas som i processen omvandlar materialets yta till titannitrid. Resultatet ger en lågfriktionsyta och den starkaste metalhybriden som överhuvudtaget finns på marknaden.

Egenskaperna har testats inom gas- och oljeindustrin, undervattensteknik såväl som inom racing med goda resultat. Förutom att ha skyddat rymdsondens mätinstrument vid landning och vistelse på Rosetta, har ämnet även använts av NASA i experimentet Magnetospheric Multiscale (MMS). Syftet med uppdraget var att mäta solstormars påverkan på jordens magnetfält.

TiSurf har med andra ord bevisat sin styrka och sin lätthet både i rymden och på jorden. Ämnet tål riktigt extrema förhållanden. Hittills har dock tillverkningskostnaderna varit för höga för användning i vardagssammanhang, men med en smidigare process kan materialet bli ett konkurrenskraftigt alternativ i vardagsfordon som bilar, båtar och cyklar. Tanken på lättviktsbilar där materialet bibehåller sin styrka är svindlande, men kan inom en snar framtid bli verklighet. TiSurf är ett ypperligt exempel på hur rymdteknologi kan komma till praktisk användning på jorden.

Related Posts

ezy