Rymdstyrelsen

Sveriges egen rymdmyndighet kallas Rymdstyrelsen och internationellt är den känd som “Swedish National Space Agency”. Denna styrelse fungerar som förvaltningsmyndighet och har ansvar för såväl den nationella som internationella rymdverksamheten. Myndigheten är statligt finansierad och lyder under Utbildningsdepartementet.

Rymdteknik, rymdforskning och utveckling

Rymdmyndigheten bedriver ingen egen forskning utan stödjer rymdtekniska innovationer, olika sorters forskning och progressiv utveckling. Företag och forskare kan söka bidrag från ett flertal olika valbara program. Cirka tjugo procent av budgeten läggs på bidragsforskning inom Sveriges gränser. Eftersom rymdmyndigheten även ansvarar för Sveriges rymdsamarbeten internationellt går cirka sjuttio procent av budgeten till den Europeiska rymdorganisationen ESA. Rymdstyrelsen för även Sveriges talan i Europeiska Unionens rymdprogram.

SRS

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp, SRS, är ett forum och en mötesplats för svenska rymdtekniker och rymdforskare som har regelbundna möten, fastlagda stadgar och för protokoll. Gruppen ska främja, stödja och fungera som motor för att hålla den svenska rymdforskningen aktiv.

ESA BIC Sweden

ESA BIC Sweden är en extra satsning som initierats av ESA för att ge finansiellt understöd till svenska aktörer som inriktar sig på rymdteknik. Särskilt fokus läggs på hur den aktuella rymdtekniken kan lösa utmaningar och problem på jorden, men även omvänd forskning välkomnas naturligtvis. Satsningen drog igång 2015.

Related Posts

ezy