Några tips för dig som ska starta ett teknikföretag

Det är komplicerat att starta och driva ett eget företag. Det gäller oavsett i vilken bransch som du är verksam, men det är ofta än mer komplicerat om du driver ett nystartat teknikföretag. Ofta kräver teknikföretag att man lägger ner betydande resurser på produktutveckling, samtidigt som investeringarna i teknisk utrustning som regel uppgår till betydande belopp. Som egenföretagare inom teknikbranschen krävs att du har totalt fokus på kärnverksamheten.

Ska du ha möjlighet att koncentrera dig på kärnverksamheten kan du inte hantera de administrativa delarna av företaget på egen hand. I den delen måste du därför anlita extern hjälp, i form av olika konsulter och företag som är specialiserade på olika typer av företagstjänster. Fördelen med att anlita extern expertis är dessutom att du kan vara säker på att administrationen hanteras på ett professionellt sätt. Det kanske inte alltid hade varit fallet om du själv skulle ha skött den löpande redovisningen och kundreskontran.

Företagstjänster för fakturering och hantering av kundfordringar

Något som måste fungera klanderfritt från första dagen är företagets fakturering. Att ditt företag får betalt, och dessutom får betalt i rätt tid, är en nödvändig förutsättning för att verksamheten ska överleva på längre sikt. Det är därför oerhört viktigt att du anlitar en etablerad aktör på marknaden för företagstjänster som kan hantera såväl fakturering som indrivning av kundfordringar. Väljer du till exempel att använda dig av Intrum och deras företagstjänster kan du vara säker på att faktureringen blir gjord och att kunderna betalar i rätt tid.

Löpande redovisning och revision

Något som du inte heller bör lägga ner vare sig tid eller energi på är den löpande redovisningen. Denna ska hanteras av en professionell bokförings- eller redovisningsbyrå. Din enda uppgift ska bestå i att se till att byrån får det material som den behöver. Därefter ser byråns redovisningspersonal till att de olika verifikaten bokförs på rätt sätt och i enlighet med gällande regelverk.

Vill du ha en extra avstämning av räkenskaperna och av årsbokslutet, kan du anlita en revisor som gör en granskning för att därefter upprätta en revisionsberättelse. Att använda sig av en revisor kan vara en fördel till exempel om företaget avser att ansöka om krediter. Revisorn är en garant för att redovisningen har skötts på ett professionellt sätt och att siffrorna i årsbokslutet är korrekta.

Övriga konsulter

Som nystartad företagare ska du självfallet vara försiktig med utgifterna. Samtidigt finns det arbetsuppgifter som måste utföras, och att anlita en konsult för kortare projekt blir i regel billigare jämfört med att anställa personal. Tveka därför inte att anlita konsulter inom områden som till exempel marknadsföring eller försäljning. Anlitar du rätt konsulter kommer dessa att generera intäkter till ditt företag och därmed vara en mycket god investering.

Related Posts

ezy