Sunshine

Den brittiska science fiction filmen Sunshine från 2007 handlar om ett reellt hot som kommer att drabba jorden i en mycket avlägsen framtid. År 2057 håller solen på att dö och ett rymdskepp med besättning skickas till solen för att återstarta den med hjälp av en gigantisk bomb. Sju år tidigare hade Icarus I sänts ut för att utföra samma uppdrag, men rymdskeppet försvann och all radiokommunikation upphörde.

Ett sista försök

Icarus II skickas ut när allt bombmaterial på jorden har använts upp som ett sista försök att rädda mänskligheten. När rymdskeppet åker förbi Merkurius upptäcks en nödsignal från det försvunna Icarus I. Kapten Kaneda (Hiroyuki Saneda) och fysikern Capa (Cilian Murphy) bestämmer sig för att fånga in det nödställda skeppet och lägga beslag på bomben ombord. Med två bomber fördubblas möjligheterna att uppdraget lyckas. En brand ombord gör dock återresan till jorden omöjlig.

När det försvunna rymdskeppet undersöks visar det sig att syretillförseln fungerar utmärkt, men skeppsdatorn har blivit saboterad. Kvar på datorn finns en hårresande fil där skeppets kapten erkänner att han bestämde sig för att strunta i uppdraget på grund av att han hade upptäckt att Gud ville att hela mänskligheten skulle dö ut. Adrenalinet ökar när besättningen hittas död, troligen mördad. Finns det någon kvar ombord, eller är det bara hjärnspöken?

Related Posts

ezy