Landsbygden måste uppgraderas

Det finns hushåll i glesbygden som varken har möjlighet att ha induktionsugn eller elbil. Om huvudsäkringen i huset är på 25 ampere är spänningskapaciteten på 5750 watt. Detta räcker till lite drygt två oljepannor om man beräknar 2000 watt per panna. Det finns numer ett bidrag för husägare som vill installera en laddbox i hemmet men medan du laddar elbilen kanske du får problem med att köra diskmaskinen, eller laga mat. Nybyggda villor har som regel en spänningskapacitet på 25 000 watt, men det hjälper inte dem som sitter i äldre hus. Inte ens en uppgradering som kostar 250 000 kronor leder till att spänningskapacitet ökar till mer än 12 500 watt.

Lånemarknaden vitaliserar företagen

I Coronatider kan många företag behöva förstärka sin likviditet. Om ditt företag behöver kapital går det bra att besöka www.capcito.com, där finns det möjligheter att sälja fakturor såväl som att ansöka om lån.

Hushåll med underdimensionerade elanläggningar har inte lika stora möjligheter att få lån på kreditmarknaden för sin omställning, det är husägarens privatekonomi som avgör utfallet. Däremot går det att tack vare subventioner att köpa elbilar till reducerat pris. Det vore logiskt att det fanns fördelaktiga lån för de som behöver uppgradera sin elanläggning. Om allt fler skaffar elbil så måste det produceras mera ström i Sverige.

Laddning av elbil

En lösning är att du bara laddar elbilen för den körsträcka den behöver köra påföljande dag. Du passar naturligtvis på om natten, när övrig strömförbrukning i huset är låg. Det behövs i så fall 10 timmar laddning för 2-10 mil. Det finns också privata laddstationer där man kan tanka 100 watt på 10 minuter. Men det är naturligtvis inte gratis. En lösning är att elda med ved så att mer el frigörs till bilens behov.

Related Posts

ezy